Nápoveda:

13. 2. 2006 - Manuál a pomôcka pre dotazovcací systém v 1.0
veľkosť súboru: 256 KB, dátum vydania 13.2.2006, verzia 1.0

Get Adobe Acrobat ReaderManuály sú uložené vo formáte PDF (Portable Desktop Format). Pre čítanie týchto manuálov je možné použiť program adobe Acrobat Rwader. Pokiaľ tento program nemáte nainštalovaný, môžete ho zdarma získať na internetovej stránke výrobcu: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html